SDG

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

Communicatie items SDG Nederland

ZEVENTIEN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

TOEKOMST

In opdracht van SDG Nederland hebben wij diverse communicatie items ontwikkeld en verzorgen wij de productie en levering ervan. Bedrijven en instellingen kunnen via SDG Nederland deze bestellen.

Als StudioBlauw steunen wij ook de SDG’s en willen daarom ook zelf bijdragen om deze doelen te halen. Wij gaan onze creativiteit inzetten om leerlingen op basisscholen te informeren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en hiermee actief aan de slag te laten gaan. Juist het bereiken van kinderen op jonge leeftijd kan van grote betekenis zijn voor de toekomst.

INFORMATIE

Meer informatie over SDG? Klik hier